در نظر سنجی ساکنین شرکت کنید یا نظرات خود را با در میان بگذارید.

 • کیفیت آگهی ها

  امتیاز شما : 5.5
 • راحت بودن درج آگهی

  امتیاز شما : 5.5
 • کیفیت پشنیبانی ساکنین

  امتیاز شما : 5.5
 • راحت بودن استفاده ساکنین در موبایل

  امتیاز شما : 5.5
 • جستجو در ساکنین

  امتیاز شما : 5.5
 • مناسب بودن هزینه درج آگهی در ساکنین

  امتیاز شما : 5.5
 • سادگی پنل کاربری ساکنین

  امتیاز شما : 5.5
 • سادگی ورود و ثبت نام

  امتیاز شما : 5.5
 • مفید بودن سرویس گوش به زنگ

  امتیاز شما : 5.5
 • مفید بودن ساکنین استایل

  امتیاز شما : 5.5
 • 5,125

  نفر در نظر سنجی ساکنین شرکت کرده اند

انتقادات و پیشنهادات